Fejléc

A Széchenyi István Egyetem hivatalos hallgatói jegyzet oldala

A HEFOP tananyagfejlesztési program támogatásával

NFT
SZE Miskolci Egyetem

 

Főoldal
Jegyzetek tanszékenként
Keresés
Segítség
Statisztika
 
Látogatók száma: 1416754

Kedves Olvasó!

Ezt a honlapot a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 azonosítójú pályázat kereteiben készítettük.

A Széchenyi István Egyetem, mint pályázó, valamint a Miskolci Egyetem, mint konzorciumi partner pályázatot nyert "A Széchenyi István Egyetem képzési struktúrájának átalakítása a Bolognai Egyezmény követelményeinek megfelelően" címmel.

A pályázat segítségével 8, újonnan induló BSc. szak tantervének, és tananyagának jelentős részének kidolgozására kerül sor. A projekt az alábbi szakokat érinti:

 • gépészmérnök
 • mechatronikai mérnök
 • villamosmérnök
 • építőmérnök
 • építészmérnök
 • közlekedésmérnök
 • közszolgálati
 • nemzetközi gazdálkodás

A Miskolci Egyetem a Mechatronika Szak kialakításában vállal szerepet.
A projekt megvalósítása 2005. június 1. és 2006. február 28. közötti időszakot öleli fel.

A projekt általénos célja, támogassa a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak sikeres belépését a munkaerő piacra. Rövid távú célja az, hogy lehetővé tegye a pályázat által érintett BSc szakokon a színvonalas alapképzést, továbblépést az MSc és szakirányú továbbképzési programokba, valamint a képzések nemzetközi kompatibilitását tartalmi és oktatásszervezési szempontból. E cél megvalósulása biztosítja a felsőoktatás tartalmi fejlődését és illeszkedését az európai sztenderdekhez.

A projekt első kiemelt célcsoportja az a közel 10.000 nappali és távoktatásos képzésben részt vevő hallgató, akik a kidolgozott programok szerint fognak 2006. szeptemberétől BSc képzésre jelentkezni és ott tanulni.

A projekt második kiemelt célcsoportja az egyetem és a partnerintézmények érintett oktatói kara, akik ezzel a tananyagfejlesztéssel egy régóta aktuális paradigmaváltást hajtanak végre a felsőoktatásban. Felkészülnek arra, hogy a hagyományos tanár központú oktatást felváltsák a hallgató központú képzéssel, melynek folyamatában az ismeretközlésről a tanulásra, a készségek fejélesztésére tevődik át a hangsúly.

A projekt legfontosabb eredménye az, hogy gyakorlatorientált, logikusan felépített, egymásra épülő, több szakon is alkalmazható közös modulokat tartalmazó tantervek és programok jönnek létre, melyeknek tananyaga korszerű, illeszkedik a gazdaság igényeihez és jól szolgálja a hallgatók egyéni fejlődését.

A projekthez kapott támogatás (223.631.338 Ft) az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre.
A támogatás 25%-a Hazai Forrás, ez 55.907.835 Ft. A fennmaradó 75%-ot az Európai Szociális Alap biztosítja, melynek összege 167.723.503Ft.

  A támogatás megoszlása a Széchenyi István Egyetem és a Miskolci Egyetem között:
 • Széchenyi István Egyetem: 201.947.788 Ft
 • Miskolci Egyetem: 21.683.550 Ft

A projekt szakmai vezetője a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának dékánja, Dr. Kóczy T. László.
A projektvezető Dr, Kovács János egyetemi docens, szakvezető.
A projektvezetőt a közreműködő két karon kinevezett alprogram vezetők támogatják a munkában, emellett a rokon szakok csoportjaiban folyó tantervfejlesztési tevékenységet külön koordinátorok hangolják össze. Az alprogram vezetők a Jog- és Gazdaságtudományi Kar részéről Dr. Honvári János tanszékvezető egyetemi docens, a Műszaki Tudományi Kar részéről Dr. Kardos Károly tanszékvezető egyetemi docens, akik szintén részt vettek a korábbi tanterv és tananyag fejlesztési munkában.

  Koordinátorok:
 • gépész szak: Dr. Égert János
 • ÉKI: Dr. Koppány Attila
 • IVI: Dr. Keresztes Péter, Dr. Benyó Balázs

Az adminisztrációs és szervezési feladatokat Dr. Jámbor Attila, Börzseiné Takács Eszter, Hegyi Anett és Döbrössy Petra látják el.
A tanterv korszerűsítéshez módszertani segítséget nyújt az egyetem Pedagógiai Tanszéke, különösen a kompetencia fejlesztésben, és a korszerű e-tananyagok kidolgozásában, a tananyagok egységes megjelenéséhez szükséges sablonok kidolgozását, és a jegyzetek végleges formába öntését egy külön technikai csapat végzi Dr. Horváth András vezetésével.